ABA -Automatisk Brandalarmerings Anlæg

DI-Teknik er certificeret i henhold til DBI i montering og servicering af automatiske brandalarmerings anlæg.  Et ABA anlæg er baseret på termo- eller røgdetektorer, og har til formål at alarmere ved en begyndende brand og at alarmere brandvæsenet.

Et ABA anlæg kan være påkrævet af myndighederne, fordi det er foreskrevet i bygningsreglementet eller Tekniske forskrifter (”bygningsreglement” for brandfarlige virksomheder og oplag), eller grundet andre krav i bygningsreglementet.

Anlægget kan i ligeså stor grad være frivilligt installeret for at opnå en større sikring af personer, værdier og bygninger.

Brandvarslingsanlægget kan derudover styre funktioner som dørlukningsanlæg og brandventilationsanlæg.

En servicekontrakt på dine anlæg

Vores kompetencer på området er særligt rettet mod industrivirksomheder, der gør brug af brandfarlige medier samt virksomheder, der på grund af miljøhensyn såvel som dyrebare produkter eller processer, har særlige behov for branddetektering.

En servicekontrakt på dine brandalarmerings anlæg indeholder, udover det årlige lovpligtige eftersyn, vores forpligtigelse til at yde service 24-7 i tilfælde af et akut behov.

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 og lad os hjælpe med montage og servicering af din virksomheds ABA anlæg.

 

Kontakt os