ABA -Automatisk Brandalarmerings Anlæg

DI-Teknik er certificeret i henhold til DBI i montering og servicering af automatiske brandalarmerings anlæg.  Et ABA-anlæg er baseret på en række termo- eller røgdetektorer, alarmtryk, signalhorn, flash og betjeningspanel samt orienteringsplaner. Anlægget har til formål at give lyd ved en begyndende brand, og at alarmere brandvæsenet.

Et ABA-anlæg kan være påkrævet af myndighederne, fordi det er foreskrevet i bygningsreglementet eller Tekniske forskrifter (”bygningsreglement” for brandfarlige virksomheder og oplag), eller grundet andre krav i bygningsreglementet.

Anlægget kan i lige så stor grad være frivilligt installeret for at opnå en større sikring af personer, værdier og bygninger.

Brandvarslingsanlægget kan derudover styre funktioner som dørlukningsanlæg og brandventilationsanlæg.

Hvordan kan ABA-anlægget være bygget op?

De detektorer der anvendes, kan være af forskellige typer. Det bestemmes ud fra specifikationer om f.eks. reaktionstid og eventuelle hensyn til det miljø anlægget skal være i. De mest almindelige detektorer er de optiske detektorer.

Alarmtryk bruges til manuelt at aktivere anlægget, og kan bruges i nødsituationer, hvor man ønsker at evakuere bygningen hurtigt. På et myndighedskrævet ABA-anlæg vil alarmtrykket altid sende direkte signal til Beredskabet, når du trykker på det.

Man kan få 3 forskellige typer alarmer i et ABA-anlæg: sirener, talevarsling eller optiske alarmer (flash alarm). Vi hjælper dig med at kortlægge, hvilken type der vil være mest hensigtsmæssig for din virksomhed, bl.a. ud fra lokalernes størrelse og anvendelse.

En lovpligtig servicekontrakt på dine ABA-anlæg

Vores kompetencer på området er særligt rettet mod industrivirksomheder. Det kan være virksomheder der gør brug af brandfarlige medier eller bekostelige processer. Det kan også være virksomheder der på grund af miljøhensyn har særlige behov for branddetektering.

En servicekontrakt på dine brandalarmerings anlæg indeholder, udover det årlige lovpligtige eftersyn, vores forpligtigelse til at yde service 24-7 i tilfælde af et akut behov.

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 og lad os hjælpe med montage og servicering af din virksomheds ABA anlæg.

 

Kontakt os