Profinet og Profibus analyse og fejlfinding

Profibus og Profinet er industrielle netværk til kommunikation. Profibus anvendes hovedsageligt til kommunikation fra aktive enheder som f.eks en PLC til I/O-moduler på anlæg og udstyr. Profinet er et realtidsnet som er ethernet-baseret, der anvendes til kommunikation mellem aktive enheder som f.eks. PLC og HMI-paneler, og kan som Profibussen også anvendes med I/O-moduler.

Vi tilbyder avanceret Profinet og Profibus analyse og fejlfinding på Profibus DP/PA kommunikationssystemer. Vi har certificerede dygtige teknikere og ingeniører (Certified Profinet Engineer / Certified Profibus Engineer), som ved hjælp af ProfiTrace udstyr er i stand til at detektere fejlbehæftet kommunikation på Profibussen og spændingskvaliteten på netværket.

En ProfiTrace analyse og efterfølgende fejludbedring betyder typisk, at anlægget hurtigere kan driftes optimalt, for derved at sikre fuld udnyttelse og oppetid.

Nogle typiske eksempler på at Profibussen fejler kan f.eks. være:

  • Defekt kommunikationsmodul, svag strømforsyning, defekt frekvensomformer o.l.
  • For lange eller for korte kabler
  • For mange noder på netværket eller forkert adressering
  • Forkert modstandsterminering
  • Udefra kommende støj

Fyldestgørende analyse før og efter

Vi foretager en tilstandsrapport af dit netværk ved ankomst, og vejleder om hvilke ændringer der kan foretages, for at systemet kommunikerer optimalt. Når vi eksempelvis har foretaget ny kabling, endeterminering eller indlagt repeatere som adskiller segmenterne, afsluttes arbejdet med en ny tilstandsrapport. Det sikrer at du som kunde har overblik over, hvordan dit netværk er opbygget til dato.

Kontaktoplysninger

Kontakt os telefonisk på +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, så foretager vi den nødvendige fejlfinding og udbedring.

Vi har elektriker vagtordning

Vi har vagtordning 24-7-365 som bemandes med dygtige montører og teknikere. Deriblandt også teknikere som er specielt uddannede inden for profibus og profinet fejlfinding og analyser. Hvis du får brug for vores hjælp uden for normal arbejdstid, kontakter du os som vanligt på tlf.: +45 5657 0066.  Et udkald uden for normal arbejdstid koster som udgangspunkt et udkaldstillæg, timeforbrug og km. til adressen. Du kan læse mere om vores ydelser uden for normal arbejdstid her.

Kontakt os