Driftsledelse af private 10/04 kV stationsanlæg

En af vores spidskompetencer er varetagelsen af driftslederansvaret på private forsyningsanlæg. Hvis en privat virksomhed har eget forsyningsanlæg med et spændings niveau på 10/04kV eller højere, er det et krav at en driftsansvarlig virksomhed varetager driftsledelsen. At vi varetager din driftsledelse, indebærer blandt andet for dig som kunde, at vi forestår den nødvendige kontakt til sikkerhedsstyrelsen og forsyningsselskabet, ligesom vi sikrer at sikkerheden er optimal og i overensstemmelse med reglerne for anlægsdrift. Som ansvarlig driftsleder tager vi f.eks. ansvar for, at elforsyningsanlæggene drives og vedligeholdes svarende til kravene i SB5 samt øvrige myndighedsregler og gældende procedurer, – herunder bl.a. SKS-D systemet, lokale sikkerhedsregler etc.

Servicekontrakt på dine anlæg

Vi udfærdiger en servicekontrakt, som opfylder myndigheders krav på området.

Ny bekendtgørelse pr. 1. juli 2017

Vi opfylder naturligvis ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse om drift af anlæg pr. 1. juli 2017 – herunder med et ajourført KLS-D system, samt varetagelsen af opgaver efter EN50110-standarden.

Vil du vide mere om vores mange ydelser inden for forsyningsanlæg, kan du læse mere herunder:

Kontaktoplysninger

Kontakt os på telefon +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, så forbinder vi dig med vores driftsleder som er ansvarlig på området.

Kontakt os