Mellem- og Højspændingsanlæg

I DI-Teknik kan vi tage hånd om dine mellem- og højspændingsanlæg. Vi er førende inden for etablering og drift af stationsanlæg, og varetager den daglige drift af forsyningsanlæg hos mange af vores kunder i industrien. Vores kompetencer dækker bredt fra installation og renovering af 10/04 kV stationer til eftersyn og inspektion. Vi har adskillige driftsledelser på private 10/04 kV stationer og har derved personale til opgaver i forhold til SB5, f.eks. koblingsleder / -person, projektleder og sikkerhedsperson.

Vi tænker i optimering

I DI-Teknik går vi forrest med en innovativ tilgang til dine installationer, så energioptimering og drifts- og personsikkerhed er i højsæde. Vi er produktuafhængige, og leverer derfor altid det optimale udstyr til opgaven. Vores softwareingeniører kan programmere i alle anerkendte styresystemer på markedet.

Vi udfører eksempelvis transformerskift så nyeste ECO krav opfyldes og udarbejder gerne en plan for tilbagebetalingsperiode. Vi udfører selektivitetsberegninger hvor vi benytter Paladin Design Base, og relæberegninger, hvor indstillinger og test udføres af erfarne ingeniører.

Vedligehold af mellem og højspændingsanlæg

Efter installation tilbyder vi de nyeste teknikker til vedligeholdelse af installationen. Det kan være alt fra service af komponenter som effektafbrydere og beskyttelsesrelæer samt transformere, til spændingskvalitetsmålinger i henhold til f.eks. EN50160/DEFU16.

Vi har kompetencerne i huset

Unikt for vores virksomhed er, at vi har alle relevante medarbejderkompetencer i huset. Det betyder optimal udnyttelse af både tid og økonomi for dig som kunde. Dette fordi vi kan sammensætte det rette team af programmører, projektledere, teknikere og montører, fra design til udførelse og vedligeholdelse af dine installationer.

Nødstrømsforsyning på 10 kV niveau er lagervare hos os

Nødanlæg og mobiltransformerstation med 2*800 KVA transformere er lagervare hos os, og kan opstilles både ved akutte og planlagte serviceopgaver og entrepriser.

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, så hjælper vi gerne med nye anlægsudvidelser, og service og vedligehold af dine eksisterende anlæg.

Du er velkommen til at læse mere om vores komptencer inden for forsyningsanlæg herunder:

 

Kontakt os