Virksomhedskultur i DI-Teknik

Kunden i centrum

Ejerskab i vores virke

Samarbejdspartner:

 • Vi vil være samarbejdspartner frem for leverandør

Stort engagement:

 • Vi udviser stort engagement i alle faser af opgaver og projekter

Innovation

Fleksibilitet:

 • Vi er vant til at tilpasse og omstille os, til de forskellige behov og krav fra kunder, kollegaer og myndigheder.

Nytænkning:

 • Innovation er en af grundstenene i DI-Teknik, vi løser opgaverne med maksimal optimering og størst mulig funktionalitet.

Kompetencer & Uddannelser:

 • Vi sikrer os løbende at have et højt uddannelsesniveau, som er tilpasset kundernes og myndighedernes krav.

Troværdighed

Dialog internt og eksternt:

 • Vi lægger stor vægt på åben og ærlig kommunikation i vores hverdag.

Den rigtige løsning:

 • Vi sætter opgaven i centrum når vi vælger den tekniske løsning.

Fremtidig eksistens:

 • Vi udviser økonomisk ansvarlighed i driften af DI-Teknik som sikrer vores eksistens.

Pligtopfyldende:

 • Vi leverer altid det aftalte produkt, til den aftalte tid.

Kvalitetsprodukt:

 • Vi vil levere et kvalitetsprodukt og vi går derfor aldrig på kompromis.

Social ansvarlighed

Job tryghed:

 • Vi sætter en ære i lange medarbejderrelationer, og støtter når der er behov for det.

Sundt og sikkert arbejdsmiljø:

 • Vi opretholder et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen og vores arbejdsklima tilpasses vores medarbejderes behov.

Gensidig respekt:

 • Vi udviser stor respekt for hinanden, det opleves gennem en god og respektfuld tone over for alle, uanset konfliktens størrelse og årsag.

Motivation:

 • Indbyrdes inspirerer vi hinanden og derigennem opnår vi en stor motivation hos alle.

Alder:

 • Ingen maksimum på alder i DI-Teknik, hos os vægter vi kompetencer højere end fødselsår.

 

Etiske regler

DI-Teknik respekterer og følger FN’s Global Compact ti principper, omfattende:

Menneskerettigheder

 • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 • Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende til kollektiv forhandling.
 • Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 • Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 • Afskaffe diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

 • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
 • Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

 • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse
Kontakt os