CE mærkning

DI-Teknik kan hjælpe med CE mærkning, og i samarbejde med kunden, forestå risikovurdering, samle det tekniske dossier samt udfærdige skabelon for brugsanvisning og overensstemmelseserklæring.

Alle nye maskinanlæg skal CE mærkes før de tages i brug. Ved “maskine” forstås i Maskindirektivet en række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig, samt tilhørende drivanordninger, styringskredsløb og energitilførselskredsløb osv., der er samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse, navnlig forarbejdning, behandling, flytning og emballering af et materiale.

CE-mærkning er ikke en certificering, men et mærke der angiver, at man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde.

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.  Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bygningsautomatik, det vil sige ventilationsanlæg, aircondition, automatiske persienner/solafskærmning m.v., er maskiner og skal CE-mærkes efter maskindirektivet. Alarmanlæg, lysstyring og andre ikke-maskiner skal fra 20. april 2016 også risikovurderes, og have sporbarhed efter Lavspændings- og/eller EMC-direktivet.

Du kan læse mere om vores ydelser inden for risikovurdering og maskinsikkerhed her.

Det er fabrikanten, eller den der importerer maskinen, som har ansvaret for at den CE mærkes.

Hvad indeholder en CE mærkning

  • Risikovurdering
  • Teknisk dossier
  • Brugsanvisning
  • Overensstemmelseserklæring
  • Mærkning af maskinen

Vi har højt kvalificerede medarbejdere til opgaven

I DI-Teknik har vi projektingeniører som har specieluddannet sig inden for CE mærkning, og har opnået den specielle kvalifikation CECE – Certified Expert in CE Marking, certificeret af TÜV Nord.

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, så sætter vi dig i forbindelse med en kompetent projektingeniør i vores projektafdeling.

Kontakt os