ATEX klassificering

DI-Teknik har stor erfaring på ATEX området, og er blandt landets førende når det kommer til udførelse af ATEX installationer – store såvel som mindre.  Vi efterlever ATEX standard 60079-10, -11, -14 og -17 som omhandler henholdsvis zone klassificering, installationer og inspektion, og vedligehold i eksplosionsfarlige områder.

ATEX står for ”ATmosphère EXplosf”. Det er fransk og betyder ”eksplosiv atmosfære”. I arbejdsmiljøer hvor der arbejdes med f.eks. gasser, dampe eller støv, skal der laves en udvidet APV og en zone-klassificering omkring arbejdsstedet,så man sikrer at der ikke er fare for eksplosioner. En zone-klassificering skal laves, hvis man ikke kan afvise, at der kan skabes en eksplosive atmosfære.

Ved klassifikation af eksplosionsfarlige områder henviser vi til Beredskabsstyrelsen www.brs.dk, som er myndighed på dette område. På deres hjemmeside vil du kunne finde vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Hvilke zoner findes der?

Der findes flere forskellige zoner og kategorier af område. Til eksempel er Zone 0 betegnet kategori 1, G, som område, “hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge”.

Vi har den nødvendige ekspertise inden for ATEX installationer

Det er kun kvalificerede personer, som må foretage reparationer på EX-udstyr og installationer. DI-Teknik har en ATEX-gruppe bestående af erfarne projektingeniører, som er specialister inden for ATEX. Vores montører er veluddannede inden for ATEX og er vant til at færdes i eksplosionsfarlige områder.

Vi tilbyder desuden kunder hjælp med bl.a.

  • Zoneklassificering
  • Risikovurdering
  • Eftersyn og vedligeholdelsesplaner
  • Udfærdigelse af ATEX-APV ’er.

Du er velkommen til at læse mere om vores kompetencer inden for forsyningsområderne:

Kontaktoplysninger

Har du brug for mere information eller vejledning på området, er du meget velkommen til at kontakte os telefonisk på +45 5657 0066, så sætter vi dig i forbindelse med en projektingeniør i vores ATEX gruppe.

 

 

Kontakt os