Vi støtter BROEN – afdeling Køge

I DI-Teknik vægter vi sundhed og trivsel højt. Derfor har vi, som en del af virksomhedens sociale ansvar (CSR), valgt at støtte formål som arbejder aktivt for disse tiltag.

BROEN har som formål at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

BROEN Danmark

Du kan læse mere om foreningen BROEN i casen nedenfor og på deres hjemmeside http://broen-danmark.dk/

 

Kontakt os