Automation og industriel el til affaldsindustrien

Affald betragtes i dag som en vigtig og værdifuld ressource. Affaldshåndtering skal være miljømæssig bæredygtig samtidig med at den er kosteffektiv for virksomheder i affaldsindustrien. Man søger at genanvende så meget som muligt, så materialerne i affaldet kan blive til råvarer igen i en ny produktion. Vi sorterer som aldrig før, hvilket betyder at ca. 80 % af den samlede affaldsmængde kan genanvendes.

Det er derfor en branche som stiller store krav til styringer og anlæg, til de krævende processer som affaldshåndtering kræver under forarbejdning og opbevaring.

Automatisering af affaldshåndtering

I DI-Teknik designer og installerer vi komplette automationsløsninger til eksempelvis styring af slaggesortering og affaldshåndtering hos flere kunder i affaldsindustrien. Et godt samarbejde starter med et grundigt forarbejde, hvor vi søger at få belyst alle de tekniske aspekter dine anlæg skal kunne håndtere. Ved hjælp af en fyldestgørende projektbeskrivelse og risikoanalyse, og ikke mindst en tæt dialog gennem hele projektforløbet, kan vi skræddersy din automation, så du får det ønskede udbytte af dine anlæg.

Dine parametre kan f.eks. være:

  • Øget produktion
  • Højere driftsikkerhed
  • En forbedret oppetid
  • Lavere driftsomkostninger

Din servicepartner på automationsområdet

Vores firma består af fagligt og teknisk dygtige ingeniører, programmører, teknikere og montører. Vi har alle fagkompetencerne i huset. Det giver god synergi for dig som kunde, at det er nemt og effektivt for os at samarbejde om at løse dine el og automationsopgaver, hvad enten der er tale om nye installationer og anlægsudvidelser, eller vi skal sørge for de nødvendige service- og vedligeholdelsesopgaver på fabrikken.

Vores kompetencepalette dækker bredt inden for:

 

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, og fortæl os hvordan vi kan servicere din virksomhed.

Kontakt os