Kabelsøgning i jord

I DI-Teknik er vi eksperter i kabelfejlfinding på skjulte og defekte kabler f.eks. under jord. Det kan være fejlsøgning på stikledninger og skjulte kabler, både kabelsøgning i jord, under asfalt og fortorv. Vi har uddannede kabelsøgnings teknikere, som har mange års erfaringer, og som ved hjælp af markedets mest effektive udstyr, er i stand til at fejlsøge og udføre kabellokalisering af skjulte kabler i jord. Ved hjælp af kodesignal fra en tonegenerator kan instrumentet lokalisere langt de fleste fejl hurtigt og præcist.

Kabelfejlfinding er en stærk kompetence hos os

Der kan være tale om fejlbehæftede kabler, kabelsamlinger der er utætte, lynnedslag, overgravning af kabler, at sten har forårsaget skade på jordkablet, nedgravede kabler som ikke er mærket op på tegninger osv. Det kan også være til stor fordel, at anvende kabelfejlfinding, hvis man skal have kortlagt et ukendt kabelforløb i jorden, inden man påbegynder gravearbejder og derved risikerer at skade eller grave kabler over. Uanset hvilken type af fejlfindinger der er tale om, om det er et overgravet kabel der skal findes eller et fejlbehæftet kabel, så kan fejlen oftest lokaliseres inden for en fodslængde.

Ved anvendelse af vores udstyr og kompetencer til udbedring af fejlen, minimeres kundernes omkostninger til gravearbejde og reetablering af anlæg. Tiden for driftstoppet og den derved tabte indtjening holdes derfor på et minimum.

Typiske skader på kabler kan være:

  • Overgravning af kabler
  • Fejlbehæftede kabler
  • Stenskader på jordkablet
  • Utætte kabelsamlinger
  • Lynnedslag
  • Umærket nedgravede kabler
  • Kortslutning af kabler

Kontaktoplysninger

Kontakt os telefonisk på +45 5657 0066 så forbinder vi dig med en af vores dygtige teknikere. En fejlfinding takseres typisk med vores opstartsgebyr, samt timeforbrug og kørsel i kilometer til adressen.

El-assistance 24-7-365

Vi tilbyder naturligvis vores kunder døgnservice. Et udkald udenfor normal arbejdstid takseres med et udkaldstillæg, samt timeforbrug og kørsel til adressen. Her kan læse mere om vores services inden for det planlagte og præventive vedligehold on-site.

Vil du vide mere om DI-Teknik

Har du lyst til at vide mere om vores virksomhed, og de mange ydelser vi tilbyder, så er du meget velkommen til at hente vores profilbrochure her. DI-Teknik_brochure2021_DK

Kontakt os