Kabelsøgning i jord

I DI-Teknik kan vi hjælpe med at fejlsøge på stikledninger og skjulte kabler, både kabelsøgning i jord, under asfalt og fortorv. Vi har uddannede kabelsøgnings teknikere, som ved hjælp af markedets mest effektive udstyr, er i stand til at fejlsøge og udføre kabellokalisering af skjulte kabler i jord. Ved hjælp af kodesignal fra en tonegenerator kan instrumentet lokalisere langt de fleste fejl hurtigt og præcist.

Der kan være tale om fejlbehæftede kabler, kabelsamlinger der er utætte, lynnedslag, overgravning af kabler, at sten har forårsaget skade på jordkablet, nedgravede kabler som ikke er mærket op på tegninger osv.

Ved anvendelse af vores udstyr og kompetencer til udbedring af fejlen, minimeres kundernes omkostninger til gravearbejde og reetablering af anlæg. Tiden for driftstoppet og den derved tabte indtjening holdes derfor på et minimum.

Kontaktoplysninger

Kontakt os telefonisk på +45 5657 0066 så forbinder vi dig med en af vores dygtige teknikere. En fejlfinding takseres typisk med vores opstartsgebyr, samt timeforbrug og kørsel i kilometer til adressen.

 

Kontakt os