Risikoanalyse og maskinsikkerhed

I forbindelse med hardware projektering lægger DI-Teknik stor vægt på risikoanalyse og maskinsikkerhed, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til både personer, produkter, produktionsudstyr og miljø. Vores hardware ingeniører udfører risikovurdering ud fra vurdering af alle relevante risici, hvor forudsætninger og usikkerheder er blevet overvejet og beskrevet.

Maskindirektivet

Alle nye maskiner skal overholde Maskindirektivet; på ibrugtagne maskiner er det Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109 som er gældende, og det er ejeren af maskinen der har ansvaret for at det overholdes. Inden man giver sig i kast med at installere den nødvendige sikkerhed, skal der udføres en risikovurdering. Risikovurderingen ender op med forslag til hvilke løsninger, der vil være de mest fornuftige for den enkelte maskine.

Løsninger til at sikre maskinen kan være en fast afskærmning, bevægelige afskærmninger med lås, lysgitter, to-hånds betjening og mange andre sikrings muligheder, alt efter maskinens brug og indretning.

Vi har TÜV Nord certificerede maskinsikkerhedseksperter til din rådighed

DI-Teknik har den nødvendige viden og erfaring med at udføre risikovurdering i sammenarbejde med kunden, og efterfølgende foreslå de nødvendige tiltag på nye maskiner og forbedringer ved eksisterende maskiner, for at opfylde de gældende lovkrav.

Vi har flere dygtige TÜV Nord certificerede maskinsikkerhedseksperter (CMSE, Certified Machinery Safety Experts) ansat i vores virksomhed. De besidder det rette knowhow i forhold til maskinsikkerhed eksempelvis bearbejdningsmaskiner, robot- og procesanlæg, samt inden for CE mærkning.

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5667 0066 eller via vores kontaktformular, så forbinder vi dig med en ansvarlig projektingeniør, som er specialist i risikoanalyse og maskinsikkerhed.

Kontakt os