Whistleblowerordning

DI-Teknik ønsker at have en åben virksomhedskultur, hvor man kan stå frit frem og indberette viden og/eller rimelig mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder i relation til DI-Teknik A/Ss aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende.

DI-Teknik er bevidst om, at en åben virksomhedskultur, i visse tilfælde, ikke er tilstrækkelig til at sikre, at oplysninger om ulovligheder eller uregelmæssigheder bliver indberettet gennem DI-Tekniks almindelige kommunikationskanaler.

DI-Teknik har derfor, som et supplement, etableret en intern whistleblowerordning i overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29/06/2021) (whistleblowerloven).

Whistleblowerordningen har til formål:

  • At øge mulighederne for at ytre sig om viden og/eller rimelig mistanke om visse ulovligheder og alvorlige forhold i DI-Teknik uden at skulle frygte, at dette vil få negative konsekvenser
  • At beskytte personer, som foretager indberetning til whistleblowerordningen i god tro
  • At øge sandsynligheden for at fejl og uregelmæssigheder eller ulovligheder opdages hurtigst muligt

Du kan læse mere, og tilgå DI-Tekniks whistleblowerordning her: https://DI-Teknik.dahlwhistleblower.com

Kontakt os