Automation og industriel el til den petrokemiske industri

Den petrokemiske industri er den del af den kemiske industri, der benytter fraktioner af olie og naturgas som råstoffer. Den kemiske industri, som videreforarbejder råstoffer heraf, omfatter i Danmark op imod 700 virksomheder, som udvikler, sælger og markedsfører produkter baseret på kemiske opskrifter. Det er produkter vi alle kender fra vores hverdag som f.eks. benzin, lægemiddelstoffer, rengøringsmidler og sæbe.

Fælles for denne type industri er, krav om konstant effektivisering og lønsomhed i drift og distribution, for at imødekomme et stærkt konkurrencepræget marked.

Vi leverer kundetilpassede løsninger

Vi ved din branche behøver skræddersyede automationsløsninger for optimalt udbytte af produktionen. Derfor lægger vi bl.a. stor vægt på tæt dialog med dig som kunde, så vi får taget hånd om alle aspekter omkring de tekniske løsninger og muligheder, dine systemer og produktionsanlæg skal kunne levere i projektbeskrivelse og risikoanalyse. Kun på baggrund af et grundigt forarbejde kan vi sammensætte den komplette tekniske løsning, så du får optimalt udbytte af dit produktionsapparat.

Dine parametre kan være:

  • Øget driftstimer
  • Bedre oppetid
  • Højere driftsikkerhed
  • Forbedret konkurrenceevne

 Lad os tage hånd om dine anlæg

Vi har stort branchekendskab, da vores kundereferencer inden for den petrokemiske industri tæller kunder, som vi har serviceret med tekniske løsninger og vedligehold, fra vi stiftede vores firma i 2003.  Det er kunder, som benytter sig at mange af vores ydelser og leverancer lige fra udarbejdelse og implementering af hardware og software, anlægsudvidelser og  nyinstallationer,  til det daglige vedligehold på fabrikken.

Vi udfører mangeartede opgaver som for eksempel design og programmering/servicering af komplette SRO løsninger, til styringer af motorventiler og pumper på opbevaringsterminaler, samt til alarm- og lækageovervågninger.

Vi sørger for dine el-installationer, fejlfinding af regulatorer og termostater, ventiler, flow- og niveaumeldere, forsyningstavler og kabler, motorværn, ATEX i zoneklassificerede områder med videre, som en del af den daglige vedligeholdelse on-site.

Som en del af det præventive vedligehold udfører vi termografering og ultralydsscanning af enheder, ligesom vi også udfører ABA service.

Vores ekspertise i levering af ydelser til den petrokemiske industri omfatter bl.a.:

Kontaktoplysninger

Kontakt os gerne telefonisk på +45 5657 0066 eller via vores kontaktformular, og lad os vide hvordan vi kan servicere din virksomhed.

Kontakt os