Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital sætter ny standard

Et nyt nødstrømsanlæg leveret af DI-Teknik viser vejen for fremtidens el-forsyning på hospitaler og andre virksomheder, hvor kritiske processer er helt afhængige af en stabil el-forsyning. DI-Teknik har haft totalentreprisen på levering og etablering af det nye nødstrømsanlæg til Hvidovre Hospital. Det skete efter et udbud, hvor fem firmaer bød ind på opgaven.

»For os har den tekniske løsning vægtet højest. Vi skal have et nødstrømsanlæg, som virker hver gang, der er brug for det, og med løsningen fra DI-Teknik har vi nu fremtidssikret hospitalets nødstrømforsyning, hvilket betyder, at vi har fået en høj forsyningssikkerhed, uanset hvad der sker ude på det eksterne el-net. Samtidig er det en fuldautomatiseret løsning med minimalt vedligehold, som ikke kræver særlige ressourcer i den daglige drift. Anlægget passer sig selv, og vi overvåger det via SRO som alle de andre anlæg på hospitalet. Hvis der opstår en situation, vi ikke selv kan klare, står DI-Teknik til rådighed via en serviceaftale,« siger Søren Fritzel, seniorkonsulent og maskinmester, fra drifts- og teknikafdelingen på Hvidovre Hospital.

»Vi er meget glade for at kunne levere et anlæg, som vi mener viser vejen til fremtidens nødstrømsanlæg, der kan bruges på både hospitaler og andre typer virksomheder, hvor stabil strømforsyning er et ultimativt krav. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Hvidovre Hospital og Balslev A/S, der var rådgivere på opgaven, og ser et interessant marked for denne type nødstrømsanlæg i fremtiden,« siger John Huusfelt, leder af højspændingsafdelingen hos DI-Teknik.

 

Mest avancerede 10 kV-anlæg

Der forelå kun et projektforslag med en overordnet beskrivelse af de krav, anlægget skulle leve op til.

»Vi har beregnet, projekteret, dimensioneret og tegnet hele anlægget, både den el-tekniske del af opgaven, men også alle de øvrige elementer i projektet, herunder tørkøleranlægget i terrænhøjde og hele den arkitektoniske løsning i kælderen med dieseloliedagtank og eksplosionssikring af rummene,« siger John Huusfelt.

»Vi mener, der er tale om det mest avancerede og moderne 10 kV-nødstrømsanlæg, man kan etablere i dag. Med den nye centrale højspændingsløsning er det ikke længere nødvendigt at operere med prioritering og opdeling af hospitalets elforsyning i normal- og nødforsyning med henblik på strømsvigt. Med det nye anlæg kan hele hospitalets drift fortsætte uforstyrret, selv om den eksterne el-forsyning bliver afbrudt,« siger han videre.

»Vores krav til nødstrømsanlægget var, at det skulle kunne levere strøm til hele hospitalet, inklusive den planlagte udvidelse af hospitalet på 45.000 m2. Derudover skulle anlægget være fuldautomatiseret, driftssikkert og i stand til at koble ind på højst 15 sekunder. Det anlæg har vi fået nu med løsningen fra DI-Teknik,« siger Søren Fritzel.

 

Fiberforbindelse overvåger el-forsyning

Hvidovre Hospital får sin normale el-forsyning fra tre indkommende 10 kV kabelforbindelser fra DONG ENERGY. Disse er forbundet i en intern ringforbindelse til seks transformatorstationer. De to indkommende kabler forsyner hver sin del af ringforbindelsen, og det tredje kabel er i reserve. Det giver en høj grad af forsyningssikkerhed, men ved en fuldstændig afbrydelse af højspændingsnettet vil hospitalet stå uden ekstern strømforsyning, som det er sket flere gange i årenes løb.

»Det nye nødstrømsanlæg måler hele tiden, om der er ekstern forsyning og foretager automatisk omkobling af ringledning og indkommende kabler med henblik på at opretholde forsyningen. Kun hvis alle tre eksterne forbindelser er spændingsløse, starter nødstrømsanlægget. Til det formål er der etableret en separat dubleret fiberforbindelse, som anvendes i kommunikationen mellem transformerstationerne og generatoranlægget,« fortæller Søren Fritzel.

 

Faktabokse:

Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital:
DI-Teknik har haft totalentreprisen på levering af 10 kV nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital
Der er leveret fem dieselgeneratorer på hver 1.700 kVA
Samlet ydelse: 5,6 MVA
Reaktionstid for indkobling: 15 sekunder
Generatoraggregater af fabrikat F.G Wilson er leveret af Atek/Coromatic
Etablering af 10 kV koblingsstation
Det er aftalt med DONG Energy at nødstrømsanlægget må synkronisere ind på nettet og køre således i cirka 10 sekunder, når nettet er retur, og lasten skal lægges afbrydelsesfrit tilbage
Prøvedrift af én generator ad gangen, belastet på nettet, er ligeledes en mulighed
PLC-styring med ComAp – giver mulighed for styring af nødstrømsanlægget, dels fra anlæggets kontrolrum, og dels fra hver af de tre stationer, hvor de indkommende kabler er tilsluttet
Der er indgået en serviceaftale mellem Hvidovre Hospital og DI-Teknik

Bygningssikkerhed:
DI-Teknik har beregnet og tegnet den nye ruminddeling
Der er foretaget statikberegninger af rum med generatoranlæg og koblingscentralen
Rummene er indrettet med bl.a. springklapper, som kan aflaste trykket ved en eksplosion

Forsyningssikkerhed:
Synkronisering af strøm og spænding mellem nødstrømsanlæg og transformatorstationer
Der er etableret en dubleret fiberforbindelse til kommunikation mellem nødstrømsanlægget og 10 kV bryderne i de indkommende ledninger, ringledningsforbindelserne og nødstrømsanlæggets koblingsstation
Der var etableret lagertankkapacitet på 300.000 liter dieselolie til generatorerne – svarende til en uges drift, derudover er der nu yderligere etableret en dagtank med olie på 33 m3, hvorfra generatorerne forsynes
Nødstrømanlægget har n+1-kapacitet, hvilket betyder at det kan levere fuld last med fire ud af fem generatorer, hvis den ene generator er ude af drift

Idriftsættelse og drift:
Anlægget blev leveret til aftalt tid
Anlægget har bestået en test i fuld skala. DONG Energy afbrød – efter aftale – den eksterne forsyning og anlægget startede op og overtog belastningen
Nødstrømsanlægget er koblet op til hospitalets SRO og kan overvåges fra hospitalet centrale kontrolrum

Miljø:
Røggassen fra dieselgeneratorerne forbrændes så effektivt, at emissionerne overholder grænseværdierne uden yderligere rensning
De fem dieselgeneratorer køles af hver sin tørkøler i hver sit separate kølesystem – der er etableret fem tørkøleanlæg i terrænhøjde

Kontakt os