DI-Tekniks mobile transformerstation sikrer miljørigtig løsning hos Statens Serum Institut

DI-Tekniks mobile 10 kV-transformerstation har hjulpet Statens Serum Institut med stabil og miljørigtig elforsyning under udbygningen af en transformerstation.

En mobil transformerstation har gjort udbygningen af højspændingsforsyningen hos Statens Serum Institut (SSI) til en både miljørigtig og forsyningssikker løsning.

Under etableringen af en ny højspændingsring blev instituttets egen hovedstation lukket ned, og i stedet kom højspændingsforsyningen fra en mobil transformerstation – leveret af DI-Teknik i en 20 fods container.

”Vi skulle udbygge vores 10 kV-transformerstation og tilslutte en nyetableret ringforbindelse, så vi herved får en mere sikker og fleksibel højspændingsforsyning. Udfordringen var at finde en god løsning på vores forsyning i den uge, hvor der skulle arbejdes på stationen, som skulle være spændingsløs, ” siger Michael Funch Pedersen, driftschef på Statens Serum Institut.

”For SSI har det været meget vigtigt, at vores produktion og kritiske processer blev berørt mindst muligt af, at vores hovedstation skulle være uden spænding i en uge. DI-Tekniks mobile 10 kV-station har været en god løsning, og vi forventer at bruge samme type løsning igen, når vi fremover har behov for at arbejde på vores 10 kV-anlæg i spændingsløs tilstand,” siger Michael Funch Pedersen.

Nye muligheder og sikkerhed

Den nye højspændingsring giver SSI en mere sikker og fleksibel forsyning, da der nu kan forsynes fra to sider. På den måde øges forsyningssikkerheden til instituttets mange kritiske anlæg og processer. I tilfælde af eksempelvis epidemier skal SSI levere vacciner, og instituttet tilstræber derfor størst mulig forsyningssikkerhed.

Som en sidegevinst ved projektet har SSI fået serviceret flere komponenter, der ellers ikke kan vedligeholdes under normale driftsforhold.

”Til daglig er der jo ikke mulighed for at vedligeholde de spændingsførende dele, så over tid kan der opstå fejl på vitale enheder. Dem har vi nu haft mulighed for at vedligeholde samtidig med nedlukningen. Det har givet langt større sikkerhed i vores anlæg,” siger Michael Funch Pedersen.

Nej tak til diesel

Alternativet til DI-Tekniks mobil transformatorstation ville være dieseldrevne generatorer, og den løsning har SSI ikke ønsket. SSI har normalt et forbrug på omkring 3 MW, og det ville kræve ca. syv dieselgeneratorer at opretholde det daglige forbrug. Forbruget ville blive ca. 210.000 liter dieselolie, svarende til én tankvogn dagligt.

”Udover de økonomiske udgifter tænker vi også i miljørigtige løsninger, og vi ønskede ikke at brænde så meget dieselolie af. Herudover kunne vi også blive generet af osen fra dieselgeneratorerne. For os er dieselgeneratorer kun noget vi bruger i akutte nødstilfælde, hvor der ikke er alternativer,” siger Michael Funch Pedersen.

Ved at bruge DI-Tekniks mobile transformerstation fik SSI under projektet fortsat sin strøm fra DONG Energys mere miljørigtige el produktion.

Michael Funch Pedersens råd til andre virksomheder, som har brug for en midlertidig transformerstation er at man skal kende sit forbrug godt.

”Det er meget vigtigt, at man kender sine lastforhold og sine peaks nøjagtigt, så man får dimensioneret den midlertidige løsning med tilstrækkelig kapacitet,”  siger Michael Funch Pedersen.

Hurtig udrykning

Den mobile transformerstation fra DI-Teknik er en løsning designet med Siemens-koblingsudstyr og transformere. Hele løsningen er placeret i en 20 fods-container, som nemt kan transporteres og etableres hos kunden.

”Vi er i stand til at rykke ud med vores mobile transformerstation med få timers varsel. Den opfylder naturligvis alle de formelle krav til højspændingsudstyr,” siger projektingeniør, driftsleder Christo Enkov,  DI-Teknik.

Den mobile transformerstation er modulært opbygget, således at den kan anvendes som et rent 10 kV forsyningsanlæg og som en 10/04 kV transformerstation med 2 stk. 800 kVA-transformere og LV-maximalafbryder.  Herudover er en 500 kVA-dieselgenerator også en del af beredskabet og kan medbringes som en del af den mobile station. Alt i alt en meget fleksibel løsning som DI-Teknik tilbyder blandt virksomhedens øvrige ydelser.

 

Artiklen er godkendt af Statens Serum Institut til offentliggørelse.

 

Kontakt os