En løsning der kan aflæses på bundlinjen

NKT Flexbiles har fået opgraderet et af sine styresystemer via en avanceret løsning fra DI-Teknik. Det får direkte betydning for virksomhedens effektivitet og indtjeningsmuligheder.

En løsning der kan aflæses direkte på bundlinjen. Alt andet lige det optimale udbytte når en leverandør bliver udvalgt til at løse en given opgave for en virksomhed. Og netop tilfældet for produktionsvirksomheden NKT Flexibles, der har fået opgraderet styresystemet på et af sine produktionsanlæg.

NKT Flexibles udvikler og producerer fleksible rør til brug i offshoreindustrien i forbindelse med indvinding af olie og gas. Tidligere blev dele af virksomhedens produktion styret af et ældre styresystem baseret på tre PLC’er samt DC-motorer af ældre dato. Og det medførte en række udfordringer, fortæller Rune Vissing, der er project manager for it og automatik hos NKT Flexibles.

“Vi havde et problem med at styre stigningerne på rørene, og derudover har vi ikke kunnet få supporteret styresystemet eller skaffe reservedele til det i 15 år. Hver gang noget gik i stykker, måtte vi gå på eBay for at finde brugte komponenter. Hele maskinen har faktisk været dødsdømt flere gange, men den fejler reelt ikke noget, så vi valgte at få opgraderet styringen i stedet for at anskaffe en helt ny” siger han.

“Der er ingen tvivl om, at det vil kunne aflæses direkte på bundlinjen, at produktionen ikke længere er nødt til at stå stille i dage eller uger, mens vi finder de nødvendige stumper. Fremover kan vi ringe til Siemens og bestille den manglende komponent eller finde den på vores reservedelslager og være kørende igen efter en halv time” tilføjer Rune Vissing.

Stort behov for fleksibilitet

NKT Flexibles fået udskiftet både styringen, proces-PLC, sikkerheds-PLC og drev med nye Siemens-produkter, ligesom hele anlægget nu drives af nye AC-motorer. Og fordelene rækker langt ud over tilgængeligheden af reservedele.

“Vi har fået bedre styr på parameterindstillingerne i forhold til de problemer, vi havde med stigningerne på rørene. Tidligere var der manuelle indstillinger, hvor man skulle skrue 10 forskellige steder for at være sikker på, at maskinen var indstillet korrekt, mens det hele nu bliver styret fra ét sted” fortæller Rune Vissing.

Tilfredse operatører skaber vækst

Rune Vissing hæfter sig desuden ved, at DI-Teknik sent i forløbet viste sig i stand til at efterkomme en række ønsker om justeringer fra operatørerne. Endnu et forhold han forventer, vil kunne indvirke positivt på virksomhedens bundlinje.

“Det har stor betydning, at operatørerne føler sig komfortable med at operere maskinerne og oplever at være blevet hørt i processen. Det er også et forhold, der har en klar effekt på effektiviteten, selv om det er svært at måle” fastslår han.

Kontakt os