Hurtig udrykning til AffaldPlus efter brand

 

Da en brand hos AffaldPlus i Slagelse satte en stopper for affaldsenergianlægget, rykkede DI-Teknik hurtigt ud, så anlægget var i drift igen efter kun 28 dage.

 

Tiden var den allervigtigste faktor, da AffaldPlus stod med et delvist udbrændt affaldsenergianlæg efter en brand 1. december 2018. Branden betød, at anlægget i Slagelse stod helt stille: Der kunne ikke brændes affald og dermed ikke produceres hverken varme eller strøm. Hermed mistede AffaldPlus en meget vigtig indtægtskilde. Så det hastede med en løsning, der kunne få anlægget tilbage i normal drift …

Allerede to dage efter branden var DI-Teknik på stedet med de første medarbejdere, og så snart Dansk Brandteknisk Institut og forsikringsselskabet havde givet grønt lys, kunne DI-Teknik gå i gang med at løse opgaven.

Det første syn, der mødte DI-Tekniks medarbejdere, var et sortsvedent virvar af nedbrændte og nedsmeltede installationer. Branden havde raseret områder, hvor der sad mange måleinstrumenter, som alle blev totalt ødelagt under branden. Nu var opgaven at danne sig et overblik over skadernes omfang, og dernæst skulle der lægges en plan for at genetablere tavler, kabler, måleinstrumenter, styrebokse, føringsveje og alle de øvrige installationer.

»At komme ud til en brand kan virke meget kaotisk, og det fysiske arbejdsmiljø og sikkerheden er typisk en stor udfordring i starten. Vi har erfaringer fra lignende opgaver, hvor store anlæg har været ramt af brand, så vi ved, hvor vigtigt det er fra starten at danne sig et overblik og få lagt en god plan. Samtidig skulle vi koordinere med de øvrige leverandører, som skulle løse andre opgaver på anlægget. Så det kræver, at man både har styr på sine egne opgaver, men også kan samarbejde og koordinere, så vi ikke går i vejen for hinanden, men får løst opgaverne i den rigtige rækkefølge. Alle leverandører har jo et fælles mål, som er, at anlægget skal i drift igen hurtigst muligt, og vi havde allesammen den samme deadline,« siger Phillip Kaaber, der var formand på opgaven for DI-Teknik.

 

Langvarigt samarbejde

Samarbejdet mellem AffaldPlus og DI-Teknik går cirka otte år tilbage.
»Vi har haft et flerårigt samarbejde med DI-Teknik om de installationer, som er grundlaget for hele styringen af affaldsenergianlægget. Det er tavler, som sørger for, at vi får alle de nødvendige signaler til vores SRO-anlæg og som blandt andet sikrer, at vi kan fjernbetjene anlægget i Slagelse fra vores kontrolrum i Næstved,« siger Peter Valsøe, teamleder og teknisk controller hos AffaldPlus.

Det er i nøden, man skal kende sine gode samarbejdspartnere.
»DI-Teknik stillede lynhurtigt med det nødvendige mandskab til at løse opgaven. Vi skulle have startet forbrændingsanlægget hurtigst muligt, da vi mister penge hver time, vi ikke brænder affald og producerer strøm og varme. I en så akut situation er det vigtigt med samarbejdspartnere, som tager opgaven meget alvorligt og kaster alt ind på at løse opgaven for os, og det gjorde DI-Teknik – også selv om der skulle arbejdes aftener, nætter og weekender for at nå i mål til det aftalte tidspunkt,« siger Peter Valsøe.

 

Tre ugers frist

DI-Teknik og de øvrige leverandører, som hjalp med at genetablere anlæggene, fik cirka tre uger til at udføre deres arbejde, inden AffaldPlus skulle begynde idriftsættelsen.

»Vi har heldigvis kunnet leve op til alle de ønsker, som AffaldPlus havde til løsning af opgaven, og det er sket under hensyntagen til den nødvendige sikkerhed. Vores udgangspunkt er, at vi aldrig går på kompromis med sikkerheden, og det er heldigvis i godt samarbejde med AffaldPlus og de andre leverandører på opgaven lykkedes at komme i mål til den aftalte tid og med tilfredsstillende resultat, uden at vi har kompromitteret sikkerheden, selv om der har været mange ubekendte undervejs. Vi har oplevet stor tillid fra AffaldPlus til, at vi kunne løse opgaven på vores måde og med en høj grad af selvstændighed, men selvfølgelig i tæt koordinering med andre leverandører på opgaven. Vi er ret stolte af at have løst en så stor og kompleks opgave på under tre uger,« siger Hans Frederiksen, projektingeniør hos DI-Teknik.

»DI-Teknik er superprofessionelle. Der er ikke så mange leverandører at vælge imellem, når det handler om industrielle installationer på anlæg som vores. Her er det vigtigt med en samarbejdspartner, som har den fornødne viden, ekspertise og erfaring, og det har DI-Teknik. Den måde de tacklede opgaven efter branden var lige efter bogen. De dannede sig først et overblik og så lagde de en plan, så vi fik løst opgaverne i den rigtige rækkefølge og nåede i mål til den aftalte tid,« siger Peter Valsøe.

 

Opgradering til moderne standard

Men den løsning, som DI-Teknik har leveret til AffaldPlus, er ikke en 1-til-1-løsning, hvor man blot har genetableret den hidtidige løsning. Meget hurtigt tog AffaldPlus nemlig beslutning om at modernisere og optimere styringen af affaldsenergianlægget.

»Vi har et anlæg fra 1991 med mange af de oprindelige installationer stadigvæk, så selv om det fungerede indtil branden, må vi også erkende, at meget af udstyret ikke lever op til moderne, nutidig standard, så vi kunne høste en række gevinster ved at lave nogle nye løsninger,« fortæller Peter Valsøe.

Derfor har DI-Teknik installeret nye styretavler, kabler og føringsveje. I den forbindelse er længden af kabler og føringsveje blevet betydeligt reduceret, så der nu er mindre fejlrisici. En tavle som tidligere har siddet i kælderen, er nu delt op på to I/O-tavler, som sidder ved selve anlægget, så det er meget hurtigere for medarbejderne at komme til tavlerne, hvor alle proces- og måleinstrumenter er tilkoblet. Med denne nye løsning bliver eventuelle udskiftninger af I/O-kortene meget billigere, så driftsomkostningerne reduceres.

Når der tidligere skete en fejl, kunne man ikke umiddelbart identificere komponenten. Der kunne være 32 muligheder, som man skulle tage fra en ende af. I dag kan man med den nye teknologi med det samme udpege den fejlramte komponent, så fejlfindingsprocessen er blevet væsentligt optimeret.

»Til daglig overvåger vi anlægget i Slagelse fra vores kontrolrum i Næstved, så det er meget vigtigt, at vi har rigtig god føling med anlægget og hurtigt kan reagere, hvis der sker noget uventet. Med de nye løsninger får vi langt bedre visualisering og dermed bedre overblik over anlægget i Slagelse. Vi har fået en moderne og tidssvarende løsning med tilstrækkelig kapacitet.

Så alt i alt har vi fået større sikkerhed, bedre fejlfinding, øget kapacitet og billigere drift,« siger Peter Valsøe

 

Ny teknisk dokumentation

Men AffaldPlus har opnået endnu en stor gevinst som resultat af branden. Tidligere har dokumentationen af de tekniske anlæg været sparsom, forældet eller fraværende. I dag har man langt bedre og frem for alt elektronisk dokumentation for sine anlægskomponenter.

DI-Teknik har hjulpet AffaldPlus med at udarbejde en skabelon, så der nu er en standard for al nødvendig teknisk dokumentation fra leverandører til affaldsenergianlægget.

»For første gang har vi nu en skabelon, som alle vores leverandører skal bruge, så vi nu får påkrævet dokumentation i digital form, så nødvendige data er nemme at finde og rette i hvis nødvendigt. Det bliver en kæmpe fordel fremadrettet, fordi vi får en fuldt opdateret teknisk dokumentation for alle vores anlæg. Tidligere har meget ”dokumentation” været afhængig af bestemte medarbejderes viden, men det er jo ikke en optimal løsning. Med den nye tekniske skabelon for dokumentation er vi blevet fremtidssikret på en langt bedre måde,« siger Peter Valsøe.

 

<FAKTABOKS>

Løsninger fra DI-Teknik til AffaldPlus

– Akut udrykning til affaldsenergianlæg ramt af brand

– Planlægning og nedtagning af brandskadede anlæg

– Etablering af nye tavler, styrebokse, kabler og føringsveje

– Bygget nye tavler på eget tavleværksted

– Indsættelse af nødvendigt mandskab til at løse opgaven hurtigst muligt

– Levering til aftalt tidspunkt for opstart på affaldsforbrænding

– Efterfølgende opgradering af sikkerhedssystemet

– Leveret dokumentation i AffaldPlus-standard

– Høj sikkerhed uden ulykker eller utilsigtede hændelser under udførelsen af opgaven

 

Artiklen udgives i fagbladet Maskinmesteren, april 2019

Kontakt os